Abone Veri Tabanları

Ebsco e-book Super Collection

Türü: E-Kitap   Ι   Abonelik Durumu: Abone

Eğitim kılavuzu için tıklayınız.

EBSCOHOST 

Türü: E-Dergi-Tam metin & Bibliyografik & Öz  Ι   Abonelik Durumu: Abone  

Dokümanlar: Yardım

İçerik: Değişik konularda 20 veri tabanı içermektedir. Bunlar; 1. Academic Search Complete, 2. Book Index with Reviews, 3. Business Source Complete, 4. ERIC, 5. Computers & Applied Science Complete, 6. Dynamed, 7. Environment Complete, 8. Health Source: Nursing / Academic Edition, 9. History Reference Center, 10. Humanities International Complete, 11. Legal Collection, 12. Library, Information Science & Technology Abstracts, 13. MasterFILE Premier, 14. MEDLINE, 15. Newspaper Source, 16. Professional Development Collection, 17. Psychology & Behavioral Sciences Collection, 18. Regional Business News, 19. Religion and Philosophy, 20. Serials Directory. Söz konusu veri tabanları yaklaşık 6500 akademik dergi içerir.

Eğitim kılavuzu için tıklayınız.

Emerald

Türü: E-dergi_Tam metin   Ι   Abonelik Durumu: Abone

İçerik: Emerald Group Publishing Limited 1967’de İngiltere’de kurulan uluslararası bir yayınevidir. 305 elektronik dergi, 1650 e-kitap ve 1500 Vaka çalışması sunar. Konu alanları ağırlıklı olarak yönetim bilimleridir.

Eğitim kılavuzu için tıklayınız.

Google Akademik

Türü: Makale veri tabanı   I   Abonelik Durumu: Abone

İçerik:  Google Scholar( Google Akademik), sadece akademik makaleler ve konularda arama yapan bir arama motorudur.

Eğitim kılavuzu için tıklayınız.

IEEE Xplore Digital Library

Türü: E-dergi_Tam metin   Ι   Abonelik Durumu: Abone

İçerik: IEEE(Isntitute of Electrical and Electronics Engineers) teknolojinin ilerlemesinde rol üstlenen önder bir birliktir. Dünyanın en büyük mesleki ve teknik örgütüdür. IEEE yüksek atıflı yayınları, konferansları, teknoloji standartları ve mesleki ve eğitsel faaliyetleri ile küresel bir topluluktur. Dünyada elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar ve ilişkili bütün konularda yapılan bilimsel yayının %30’undan fazlası IEEE yayınlarına dahildir. IEEE
Digital Library sadece elektrik mühendisliği ve bilgisayar bilimleri değil, bütün teknoloji alanlarında yayın içermekte ve içerik geliştirmektedir.

Eğitim kılavuzu için tıklayınız.

ISI Web of Science

Türü: Bibliyografik bilgi & Atıf indeksi   I   Abonelik Durumu: Abone

İçerik: Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI), Arts and Humanities Citation Index (A&HI) indekslerinden oluşan ve 10.000 dergiyi indeksleyen atıf indeksidir.

Eğitim kılavuzu için tıklayınız.

IThenticate

Türü: İntihal önleme aracı   Ι   Abonelik Durumu: Abone-EKUAL

İçerik:  iThenticate veritabanı lisans anlaşması gereği, akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki intihal oranının tespiti için kullanılmaktadır. Bu nedenle, öğrencilere ait ödev-proje ve tezlerin kontrolünde kesinlikle kullanılmamalıdır. Doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerine kullanım hakkı verilmektedir.

Not: Akademik  Dr. ve üstü unvan sahibi öğretim üyelerine hesap açılması için kütüphane personeli ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Eğitim kılavuzu için tıklayınız.

Jstor

Türü: E-dergi_Tam metin   Ι   Abonelik Durumu: Abone-EKUAL

İçerik: JSTOR veri tabanı, aşağıda yer alan konular ile ilgili uluslararası düzeyde yayınlanmış bilimsel dergilerin eski sayılarının tümüne (bazı dergilerin son 2-5 yılı hariç), ilk sayılarından başlayarak, hatta bazıları 1600’lü yıllara kadar geri gitmek üzere tam metin erişim sağlamaktadır. Antropoloji, ekoloji, Amerika ve Afrika çalışmaları, Asya çalışmaları, biyolojik bilimler, işletme, Orta Doğu çalışmaları, ekonomi, maliye, eğitim, gösteri sanatları, tarih, dil ve edebiyat, hukuk, felsefe

Not: Arts & Sciences I ve AS IX koleksiyonlarına erişim sağlar.

Eğitim kılavuzu için tıklayınız.

Medline Complete

Türü: E-dergi_Tam metin   Ι   Abonelik Durumu: Abone

İçerik: Tıp ve sağlık alanındaki temel danışma kaynağıdır. MEDLINE, tıp, hasta bakımı, dişçilik, veterinerlik, sağlık bakım sistemi, klinik öncesi bilimler ve benzeri birçok konu hakkında önemli tıbbi bilgiler içerir.

Eğitim kılavuzu için tıklayınız.

Mendeley

Türü: Referans yönetim   I   Eğitim: Eğitim linki için tıklayınız. (Not: Eğitim videosuna erişim için linke tıklayarak kayıt oluşturmanız gerekmektedir.)

 

Nature Springer Journals

Türü: E-Dergi veri tabanı   Ι   Abonelik Durumu: Abone

İçerik: Palgrave Macmillan Dergileri, Nature Dergi Grubu’nun ’’PMJ All’’ dergi paketini oluşturmaktadır. İktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukuk alanlarında yayın yapan 47 dergiden oluşmaktadır. 1997 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanmaktadır. Erişim SpringerLink platformu üzerinden sağlanmaktadır.

Eğitim kılavuzu için tıklayınız.

OVID – LWW

Türü: E-Dergi veri tabanı_Tam metin / E-Book   Ι   Abonelik Durumu: Abone-EKUAL   Ι  

İçerik: Tıp alanında dünyanın önde gelen yayınevlerinden biridir. 400’den fazla tam metin dergi içermektedir. Konular kardiyoloji, dermatoloji, mikrobiyoloji, hemşirelik, pediatri, üroloji, romatoloji gibi pek çok tıp alanında yayın bulunmaktadır.

Eğitim kılavuzu için tıklayınız.

ProQuest Dissertation and Theses

Türü: Tez veri tabanı   Ι   Abonelik Durumu: Abone

Dokümanlar: Yardım

İçerik: ProQuest Tezleri ve Tezleri (PQDT) Global, dünyanın dört bir yanından binlerce üniversiteden milyonlarca eser sunan dünyanın en kapsamlı tez ve tez koleksiyonudur. Her yıl yüz binlerce eser eklenmektedir. Tam metin kapsamı, 1743’ten günümüze uzanır ve atıf kapsamı 1637’ye kadar uzanır.

Eğitim kılavuzu için tıklayınız.

ScienceDirect/Elsevier

Türü: E-dergi_Tam metin   Ι   Abonelik Durumu: Abone-EKUAL

İçerik: Science Direct veritabanı, eski sayıları dahil olmak üzere 3.800’den fazla tam metinli dergi içermektedir. Dergiler; sosyal bilimler, beşeri bilimler ve diğer birçok disiplini kapsamaktadır.

Eğitim kılavuzu için tıklayınız.

Scopus

Türü: Bibliyografik atıf, makale özü   I   Abonelik Durumu: Abone   I   Konular: Sanat ve insani bilimler, fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler

İçerik: Hakem değerlendirmesinden geçmiş, akademik literatüre dair en kapsamlı makale özü ve atıf veri tabanıdır.

Eğitim kılavuzu için tıklayınız.

Springer

Türü: E-dergi_Tam metin   I   Abonelik Durumu: Abone

İçerik: SpringerLink veritabanı, eski sayıları dahil olmak üzere 2.500’den fazla tam metinli dergiyi içermektedir. Dergiler, matematik, hukuk, psikoloji, işletme ve ekonomi konularını kapsamaktadır.

Eğitim kılavuzu için tıklayınız.

Springer Author Academy

Türü: Makale ve Kitap yazımı   I   Abonelik Durumu: Abone

İçerik: Makale ve kitap yazmak isteyenler için interaktif modül.

Taylor & Francis

Türü: E-dergi_Tam metin   Ι   Abonelik Durumu: Abone-EKUAL

İçerik: Taylor & Francis Online dergi veri tabanında bulunan eski sayıları dahil olmak üzere 2.100’ten fazla tam metinli dergi bulunmaktadır. Dergiler finans, ekonomi, eğitim, bilgisayar bilimleri, matematik, iletişim, hukuk, tarih, siyaset bilimi, sosyoloji ve diğer sosyal bilimler konularındadır.

Eğitim kılavuzu için tıklayınız.

Turnitin

Türü: İntihal   Ι   Abonelik Durumu: Abone-EKUAL

İçerik: İntihal tespit veri tabanı
Not: Akademik  Dr. ve üstü unvan sahibi öğretim üyelerinin hesap açılması için kütüphane yetkilileri ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Eğitim kılavuzu için tıklayınız.

TÜBA

Türü: E-dergi, E-kitap   Ι   Abonelik Durumu: Abone

TR Dizin

Türü: Atıf veri tabanı   Ι   Abonelik Durumu: Abone

İçerik: TÜBİTAK / ULAKBİM tarafından geliştirilen Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk, Türk Tıp, Yaşam Bilimleri ile TÜBİTAK Destekli Projeler veritabanları.

Eğitim kılavuzu için tıklayınız.

Türkiye Atıf Dizini

Türü: Makale ve Atıf veri tabanı   Ι   Abonelik Durumu: Abone

Eğitim kılavuzu için tıklayınız.

Wiley

Türü: Makale veri tabanı   Ι   Abonelik Durumu: Abone-EKUAL

İçerik: Wiley veri tabanı eski sayıları dahil 1.500’den fazla tam metinli dergiyi içerir. Dergiler; işletme, finans, bilgisayar, eğitim, hukuk, matematik, psikoloji ve istatistik konularını kapsamaktadır.

Eğitim kılavuzu için tıklayınız.

Kazancı Hukuk Veri Tabanı:

Tüm T.C. Kanunları, T.C. K.H.K.ler, T.C. Tüzükleri, B.K.K Yönetmelikleri, 750.000 (Yedi yüz elli bin) adedi aşkın Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık, Sayıştay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları. Binlerce dilekçe örneği, resmi, gazete fihristi, döviz kurları, iç borçlanma senetleri. Tüm yeni mevzuat girişi ve mevzuat değişiklikleri günlük işlenmektedir. Tüm içeriğe, hem endeks sistemi, hem de arama motoru ile ulaşım sağlanabilir.

https://www.kazanci.com.tr/

Arama Motoru için

https://lib.kazanci.com.tr/yargitay/

İçtihat Bilgi Bankası ana sayfa,

https://lib.kazanci.com.tr/kho3/ibb/anaindex.html

Mevzuat Bilgi Bankası ana sayfa,

https://lib.kazanci.com.tr/kho3/mbb/anaindex.html

ve Hukuk Eserleri Bilgi Bankası ana sayfa

https://lib.kazanci.com.tr/kho3/hebb/anaindex.html

Yardım için

https://lib.kazanci.com.tr/kho3/ibb/motoryardim.htm