Deneme Veri Tabanları

Clinical Key Veritabanı

Buradan Ulaşabilirsiniz

Elsevier yayınevine ait ClinicalKey aranılan klinik bilginin bulunmasını ve uygulanmasını kolaylaştırarak klinik kararları destekleyen bir klinik arama motorudur. ClinicalKey veritabanı içinde 37 tıbbi uzmanlık alanı yer almaktadır. Doody Core Titles E-Kitap listesi içinde yer alan Elsevier kitaplarının %95’inden fazlası ClinicalKey kapsamı içinde bulunmaktadır.

Deneme Erişimi Son Tarih:  8 Nisan 2023

Tür : Hukuk

İçerik : Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Kanun Gerekçeleri, Yeni ve Değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukuki Duyurular gibi  faydalı servisleri bünyesinde bulundurmaktadır.

Buradan Ulaşabilirsiniz

Deneme Erişimi Son Tarih : 31 Aralık 2022

Turcademy deneme erişimi 26.09.2022 itibariyle başlamıştır. Erişim detaylarını aşağıda belirtilmiştir.

Erişim adresi: www.turcademy.com

Erişim bitiş tarihi: 04 Kasım 2022

Kullanım kılavuzu: https://www.youtube.com/watch?v=mRGzEDfpE70

Turcademy, multidisipliner bir e-kitap platformu olup Adalet Yayınevi, Anı Yayıncılık, Astana Yayınevi, Der Yayınları, Dora Yayınevi, Ege Yayınları, Ekin Yayınevi, Gazi Kitabevi, Literatür Yayıncılık, Müzik Eğitimi Yayınları, Nobel Tıp Kitabevleri, Palme Yayınevi, Pegem Akademi, Phoenix Yayınevi, Seçkin Yayıncılık, Siyasal Kitabevi, Yapı Kredi Yayınları ve Yeni İnsan Yayınevi’ne ait yaklaşık 10.000 e-kitaba erişim sunmaktadır.

Swisslex Logo

Tür: Hukuk

İçerik : Swisslex, İsviçre ve Kara Avrupası Hukukuna dayalı anlaşma, yönetmelik, talimat, karar, resmi gazete gibi geniş içeriğe sahip, güvenilir online hukuk kütüphanesidir.

Buradan Ulaşabilirsiniz

Deneme Erişimi Son Tarih : 3 Kasım 2022

Tür: Biyoloji, Kimya, Fizik, Tıp, Psikoloji, Mühendislik, Sağlık,

İçerik : JoVE dünyada Etki Faktörü değerine (1.184) sahip olan tek video veritabanıdır. An itibariyle, JoVE içerisinde 10.000’den fazla video makale mevcut olup her ay 150 yeni video eklenmektedir. Günlük olarak güncellenen JoVE içeriğindeki video makaleler, PubMed/Medline, ChemAbstracts, SciFinder ve Scopus gibi otorite kaynaklar tarafından indekslenmekte; Nature, Cell, PNAS ve PLoS gibi bilimsel çalışmalara yön veren yayınlarda atıf gösterilmektedir. İçeriklerin görsel – işitsel olarak kullanıcıya sunulması, yazılı metinde atlanabilecek noktaların daha iyi ve daha kolay anlaşılabilmesine olanak tanımakta ve kullanıcılara vakit kazandırmaktadır.

Buradan Ulaşabilirsiniz

Deneme Erişim Son Tarihi: 3 Ocak 2023

Tür : Sağlık Bilimleri , Tıp

İçerik: “İdealonline”, bilgi kaynaklarını bir platform altında toplayan, kapsamlı ve geniş bilgiye Türkçe kaynaklarda da ulaşılmasını sağlayan, bunları okuyucuların hizmetine sunan veritabanıdır.

Buradan Ulaşabilirsiniz

Deneme Erişimi Son Tarih : 4 Kasım 2022

Tür: Eğitim

İçerik: AYEUM sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma yöntemler hakkında araştırmacılara yönelik online eğitim, yüz yüze eğitim için kurulmuş bir akademik platformdur.

Buradan Ulaşabilirsiniz

Deneme Erişimi İçin Son Tarih: 2 Kasım 2022


Tür : Hukuk

İçerik : HeinOnline uluslararası hukuk ve hukuk tarihi alanlarında yaklaşık 1.900’den fazla  tam-metin hukuk dergisine erişim sağlar. Ünlü hukukçular tarafından yazılmış hukukun her alanına yönelik çok sayıda hukuk klasikleri, raporlar ve örnek davaları da içeren bu veri tabanı koleksiyonundaki belgeleri orijinal sayfa görüntüsü ile kullanıcıların hizmetine sunar. HeinOnline veri tabanında, Hukuk dergileri koleksiyonu, Federal mahkeme kayıtları, uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler, yüksek mahkeme kararları gibi temel koleksiyonlar yer almaktadır.

Buradan Ulaşabilirsiniz

Deneme Erişimi Son Tarih : 28 Kasım 2022

ambossIcon

Tür : Tıp

İçerik: 2012’de hekimler tarafından, hekimler için geliştirilen AMBOSS, onların mümkün olan en iyi bakımı sağlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. AMBOSS, 20.000’den fazla tıbbi konuyu içeren interaktif bir kütüphane ve 6.000’den fazla klinik vakaya dayalı soru içeren birbiriyle bağlantılı bir Soru Bankası başta olmak üzere çeşitli bileşenlere sahip dijital bir kaynaktır. Öğrenciler, eğitimciler ve hekimler, eğitimlerinin birçok aşamasından geçerken öğrenme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için AMBOSS’taki araçları kullanırlar. AMBOSS sadece bağımsız çalışma için yararlı olmakla kalmamakta, aynı zamanda tıp fakültesi müfredatlarına başarıyla entegre edilmiş, yöneticilere ve eğitimcilere öğrencileri eğitme çalışmalarında destek olmaktadır.

Buradan Ulaşabilirsiniz

Deneme Erişimi Son Tarihi: 18 Kasım 2022

Tür: Hukuk

İçerik :

Legal Online Veri Tabanı “Online Kütüphane” ve “Legalbank” adı ile iki yapıdan oluşmaktadır.

Online kütüphane ile;  telif hakları Legal Yayıncılığa ait basılı hukuk kitapları (500 +) ve 14 farklı başlıktaki hukuk dergilerinin (700 +) tüm sayılarının basılı ile birebir aynı görünümlü dijital hallerine online olarak ulaşılabilmektedir.

Online Kütüphane erişim adresi: https://legal.com.tr/kitaplik

Site Kullanım Kılavuzu : https://legalonline.com.tr/klavuz-online-kutuphane.pdf

Legalbank ile;  içtihata (2.300.000 +) (Yargıtay, Danıştay, BAM, BİM vb.)  mevzuata (45.000 +) (Kanun, KHK, CBK, Yönetmelik, Tebliğ vb) akademik ve uygulamaya yönelik makalelere (25.700 +) , tezlere (11.400 + ) dilekçe ve belgelere (2.500 +) gerekçelere (400 +) online olarak erişilebilmektedir.

Legalbank  adresi erişim: https://legalbank.net

Site Kullanım Kılavuzu : https://legalonline.com.tr/klavuz-legalbank.pdf

Deneme Erişimi Son Tarihi : 30 Kasım 2022

Taylor & Francis Group logo
Taylor &  Francis e-kitap Veritabanı Hakkında :
CRC Press, Routledge, Focal Press, Psychology Press, Apple Academic Press, Ashgate, Garland Science ve daha birçok yayınevinden fen bilimleri, tıp, beşeri bilimler, sağlık bilimleri, sosyal bilimler, eğitim, davranış bilimleri ve hukuk gibi 53 farklı disiplinden 125.000’den fazla e-kitaba erişim sağlamaktadır
Deneme Erişimi Son Tarih: 25 Ekim 2022

LexisNexis Academic veritabanı : 

Nexis Uni (LexisNexis Academic) veritabanı, 6000’den fazla haber, işletme, ekonomi, hukuk ve referans kaynağına tam metin erişim sağlamaktadır. LexisNexis Academic, gazeteleri, radyo ve televizyon haber metinlerini, şirket raporlarını, ülke profillerini, mahkeme kararlarını, davaları ve bibliyografik bilgiler veren referans kaynaklarını içermektedir.

Buradan Ulaşabilirsiniz

Deneme Erişimi Son Tarih: 4 Kasım 2022