Anti-infektif ilaçlar için klinik ve biyokimyasal veriye dayanarak ilaçların yeniden amaçlandırılması webinarı!